Naše služby v oblasti individuální výuky

Naše jazyková škola nabízí svým klientům individuální výuku:

 • angličtiny
 • němčiny
 • španělštiny
 • ruštiny
 • italštiny

 

NOVĚ nabízíme

jazykový kurz čeština pro cizince (Czech for foreigners)

 

Individuální výuka je určena Vám všem, kteří se z časových důvodů nemůžete zúčastnit běžných kurzů nebo potřebujete jazyk studovat velmi intenzivně a nechcete být při výuce omezováni méně pokročilými studenty. Výhoda individuální výuky je především v tom, že vše je podřízeno Vašim individuálním požadavkům: termín výuky, intenzita, délka hodiny, místo konání, zaměření výuky.

 

Na základě Vašich znalostí, požadavků a intenzity kurzu Vám lektor sestaví individuální studijní plán, který lze v průběhu studia měnit a přizpůsobovat ho Vašim přáním a potřebám. 

 

Kvalita a postup výuky

 • Vyberete si lektora (český lektor/rodilý mluvčí, věk, žena/muž) i obsah jazykového kurzu.
 • Den i čas výuky můžete kdykoliv měnit nebo zrušit.
 • Zvolíte si způsob platby, který Vám vyhovuje.
 • Zkušební lekci Vám zajistíme do 1 týdne od Vašeho požadavku.
 • Nabízíme i intenzivní výuku o víkendech.

 

Způsob výuky

Individuální výuka je vedena kvalifikovanými lektory z řad našeho lektorského týmu. Jedná se jak o zkušené české lektory, tak o rodilé mluvčí daného jazyka. Studium se opírá o vhodně zvolený výukový program dle pokročilosti a specializace kurzu. Výuka samotná je zaměřena na všestrannou znalost jazyka, s důrazem na praktickou ústní komunikaci. Slovní zásobu rozšiřujete dle Vašich skutečných potřeb.

 

Jazyková úroveň

Výuka je vhodná pro všechny jazykové úrovně (začátečník až velmi pokročilý).

 

Místo konání

Výuka jazyků může probíhat v našich učebnách, u Vás doma či ve firmě (v Praze a okolí).

 

Zaměření kurzu

 •  Všeobecný jazyk
 •  Odborný jazyk
 •  Konverzace (s českým lektorem i rodilým mluvčím)
 •  Gramatika
 •  Příprava na jazykové zkoušky
 •  Cestování   

 

Termíny

Kurzy jsou zahajovány průběžně po celý rok dle požadavků klientů.