Ceník

Cena za individuální lekci s rodilým mluvčím o délce 90 minut je 700 Kč. Pokud budete mít zájem navštěvovat lekce s další osobou nebo dalšími dvěma osobami, cena zůstává stejná, tj. 700 Kč za lekci o délce 90 minut obsazené až třemi osobami.
 
V případě, že vytvoříte skupinu o počtu studentů čtyři a více, k základní ceně lekce se připočítá 100 Kč za každou další osobu (tzn., že např. u skupiny o čtyřech studentech bude cena za jednu lekci o délce 90 minut činit 800 Kč, u pěti studentů ve skupině 900 Kč atd.).
 
Pokud lektor dojíždí za studenty (např. na jejich pracoviště) v rámci Prahy, k ceně lekce nejsou připočítávány žádné další náklady. Cena za lekci může být zvýšena jen v případě těžké dopravní dostupnosti nebo dojíždění za hranice Prahy.
 
V případě firemní výuky Vám ušijeme cenu na míru.
 
 
 
Nabízíme Vám úvodní lekci zdarma, abyste nekupovali zajíce v pytli. :)