Naše firemní hodnoty

Myslet dopředu, myslet předčasně

V životě i zaměstnání je očekávání velmi podobné empatii. Pokud je člověk více prozíravý, můžu vyřešit i to, co se ještě ani nestihlo stát problémem.

Mluvit pravdu, konat pravdu

Znát sebe sama a znát své vlastní možnosti i hranice je prvním krokem k zodpovědnému jednání. Činy člověka pak odpovídají jeho slovům.

Komunikace bez negace

Pozitivní řeč může stavět sama na sobě. Kdyby komunikace měla podobu vody, pohybovala by se jedním krásným kruhovým pohybem. Tímto způsobem mohou slova cyklovat v krásném přirozeném a dokonalém stavu komunikace.

Vyvážit svět

Dokonce i malý přínos světu ho může pomoci posunout blíže k harmonii. Když se spoléháme vyvíjení pozitivní energie ve světě a současně se vyhýbáme efektům světa na vás, pomůžeme tak nejen naší vlastní sféře, ale také sféře celkové.

Bez strastí, bez chyb

Dívat se na každý den jako na den, ve kterém budeme konat, je lepší než jednat každý den, jako by ten den byl jen na dívání. Toto nutí lidi se dále snažit, namísto jen ledabyle přežívat. Jakákoliv chyba je vykonanou akcí. Pokud člověk vytrvá a zůstane pilný, vždy najde jednoduše lepší cestu, po které může jít.

Zrcadli světlo vycházející z ostatních

Pozitivní světlo, které často vychází z ostatních, by mělo být odměněno uznáním, zrcadlením, empatií a pozitivní reakcí. Vždy když se uskuteční toto koordinační zobrazení, dějí se dobré věci.